SPORY SĄDOWE

Zapewniamy profesjonalną pomoc w obszarze przygotowywania, prowadzenia oraz reprezentacji naszych Klientów we wszystkich rodzajach postępowań spornych, zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami administracyjnymi na każdym etapie postępowania, obejmującą w szczególności:

  • prowadzenie sporów w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w tym dotyczących stosunków wewnątrzkorporacyjnych spółek prawa handlowego, egzekucji należności, odszkodowań oraz spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji;
  • prowadzenie sporów w zakresie prawa cywilnego, w szczególności spraw z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego;
  • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego;
  • obronę podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania;
  • pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym w postępowaniu obejmującym likwidację masy upadłości, jak i zawarcie układu z wierzycielami;
  • opracowywanie ugód i porozumień sądowych oraz pozasądowych.

We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»