PRAWO KARNE GOSPODRACZE I SKARBOWE

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego i skarbowego polegającą na:

  • identyfikacji ryzyka odpowiedzialności karnej;
  • doradztwie w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji oraz ograniczenia przestępstw gospodarczych przeciwko wierzycielom;
  • doradztwie związanym z procesem efektywnego przeciwdziałania czynom zabronionym na szkodę firmy, w szczególności przeciwdziałania niegospodarności;
  • reprezentowaniu Klienta na etapie kontroli podatkowej (skarbowej);
  • reprezentowaniu przedsiębiorców na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym przestępstw dotyczących prania brudnych pieniędzy, czynów nieuczciwej konkurencji czy przestępstw podatkowych;
  • pomocy prawnej pokrzywdzonym przestępstwami gospodarczymi.

We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»