MIĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE

Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z obsługę prawną i gospodarczą o charakterze międzynarodowym podmiotów prawa prywatnego w obszarze m.in.:

  • zakładania, rejestracji i obsługi korporacyjnej spółek zagranicznych;
  • analizy i sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym;
  • doradztwa w zakresie optymalizacji majątkowo-podatkowej spółek i ich wspólników mającą na celu trwałość prowadzonej działalności, możliwość rozwoju na arenie międzynarodowej oraz ochronę majątku;
  • prowadzenia w imieniu Klienta negocjacji handlowych, postępowań sądowych i arbitrażowych o charakterze międzynarodowym.

We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»