Artykuły


I. Uwagi wprowadzające Istnienie rozwiązań prawnych wymuszających na organach administracji publicznej sprawność działania jest uważane za problem istotny. Sprawność działania organu bowiem ma znaczenie… więcej


1. Zarys rozwoju systemu praw człowieka Geneza praw człowieka sięga starożytności – ówcześni filozofowie twierdzili, że człowiek powinien posiadać pewne prawa. Stoicy i sofiści greccy wyróżniali prawa,… więcej


1. Prawo do prywatności w ustawodawstwie europejskim i krajowym Prawo do prywatności oraz inne wolności i prawa człowieka należą do najważniejszych wartości demokratycznego społeczeństwa. Państwo zapewnia… więcej


I. UWAGI WSTĘPNE Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1] (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844). Na gruncie tej… więcej


1.Uwagi wstępne. Doręczenie jest jedną z podstawowych instytucji w każdym prawie procesowym. Pełni przede wszystkim rolę gwarancyjną wobec stron i uczestników postępowania, tym samym dając zadość zasadom… więcej


I. Uwagi wstępne Aktualna definicja działalności gospodarczej, sformułowana w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej [1] funkcjonuje już w niezmienionym brzmieniu od… więcej


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»