Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – projekt ustawy

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pojawił się niedawno Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, który może mieć niebagatelny wpływ na sytuację prawną znacznej części przedsiębiorców.

Warto nadmienić, iż w obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają kontynuację bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy. Do najważniejszych z nich m. in. należą: ograniczone możliwości posługiwania się firmą (nazwą) przedsiębiorcy po jego śmierci, nikłe szanse na wznowienie działalności przedsiębiorstwa w przypadku braku porozumienia wszystkich spadkobierców w kwestii kontynuacji działalności przedsiębiorstwa osiągniętego w krótkim czasie po otwarciu spadku, utrata koncesji, licencji i zezwoleń, a także brak możliwości kontynuacji rozliczeń podatkowych czy powstający po śmierci przedsiębiorcy problem z dostępem do rachunku bankowego prowadzonym na potrzeby działalności przedsiębiorstwa.

Projekt ustawy, który niesie za sobą szereg zmian na gruncie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatkowego, ma umożliwić rozwiązanie węzłowych problemów spadkobierców powstałych wraz ze śmiercią przedsiębiorców. Jedną z propozycji zwartych w projekcie jest posługiwanie się od dnia otwarcia spadku do działu spadku dotychczasową firmą spadkodawcy z dodatkiem „w spadku”. Ponadto, stosunki prawne, które nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, będą mogły pozostać w mocy. Mają zostać uregulowane jednolite zasady wstąpienia następców prawnych przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w prawa i obowiązki administracyjne związane z działalnością gospodarczą wynikające m.in. z koncesji, licencji i przyznanych ulg. Projektodawca chciałby też wprowadzić regulacje zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych w zakresie podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. w szczególności podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu.

Z całą pewnością, najwyższa pora, aby „ruszyć” temat, który od wielu lat doskwierał szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Za wcześnie jest, aby wydawać ostateczny osąd – należy poczekać, w jakim kształcie ewentualna ustawa opuści Parlament i czy faktycznie do dojdzie do jej ustanowienia. Przyznać jednak trzeba, że projekt jest ciekawy i wprowadza wiele nowości, dotychczas niespotykanych w polskim porządku prawnym. Pozostaje śledzić dalsze losy projektu.


We have a long partner relationship with SIKNECO TECHNOLOGIES LTD company

... is an official member of «GREEN TECH ASPIRATION» partnership and has legal rights for «FOR GREENTECH ASPIRATION»